Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tập Sơn

Ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
02943.879.294
c2tapson.tracu@sgdtravinh.edu.vn